Medarbetarupplevelsen

Jacob Morgan Within Reach Maria Unde Westerberg
Jacob Morgans forskning visar EX impact

Från att bara prata om engagemang eller ledarskap har de senast årens forskning flyttat fokus till medarbetarupplevelsen som helhet. Företag måste nu se till hela kedjan av processer från att attrahera nya medarbetare, ha en bra onboardning men också en bra offboarding. För du kommer garanterat ha både medarbetare och gig-konsulter i många av dina team framåt.

Enligt PWC.s rapport Workforce of the future tror 60% av 10000 tillfrågade att ”få personer kommer att ha stabila, långa anställningar i framtiden”. Den nya sortens medarbetare kan gärna tänka sig att gå in som anställda i företag och organisationer, OM de har ett attraktiv arbetsplats, ett stolt varumärke som står för bra saker och om de erbjuder utveckling och möjlighet att påverka. De kan till och med tänka sig att bli chefer, en stund, för att det ser bra ut på CV:t. Sedan drar de. Och det måste du både stå ut med.

Men allt handlar om relationer. Om du, personligen och med hela medarbetarupplevelsen, har skapat så goda relationer att de både fortsätter tala väl om och kanske de en dag även kommer tillbaka. Med bra program för både off-boardning och i alumnigrupper kan medarbetare hålla kontakten. Med fortsatt kärlek är chansen stor att de också  gärna återvänder längre fram i karriären. Ni har ju varit den bästa arbetsplats medarbetarna någonsin haft!

Tanken om medarbetarupplevelsen bygger på den samlade forskning som visar starka samband mellan motiverade och engagerade medarbetare och goda resultat.  Det visar sig i form av högre lönsamhet, nöjdare kunder, fler aktiva medlemmar eller vad ni nu mäter resultat i. Viktigare är att det nu är helt nya färdigheter som efterfrågas i arbetslivet. Vi måste ha rätt mix av både teknik och människor som besitter det nya. Motiverade människor, som kanaliserar sitt engagemang åt rätt håll.